شماره حساب بانکی

نیک اندیش گرامی

از همراهی و مشارکت شما در تامین هزینه دارو و درمان بیماران مبتلا به سرطان سپاسگزاریم.

جهت واریز کمک های نقدی خود و نذورات می توانید از روش واریز به یکی از دو حساب بانک ملت یا صادرات خیریه، پرداخت موبایلی #6031*780* و پرداخت اینترنتی از طریق سایت اقدام نمایید.

حساب بانک ملت خیریه حمایت از بیماران سرطانی نور محییٰ اصفهان


شماره کارت :
6104337735489815


شماره حساب:
5964223819


شماره شبای حساب:
IR350120000000005964223819


حساب بانک صادرات خیریه حمایت از بیماران سرطانی نور محییٰ اصفهان


شماره کارت :
6037691990188112

شماره حساب:
0110476405003

شماره شبای حساب:
IR400190000000110476405003


ارتباط با ما:

03191006031