شیمی درمانی


شیمی درمانی چیست؟

/chemotherapy

شیمی‏ درمانی استفاده از داروهای ضد سرطان است. این داروها پس از ورود به خون به تمام بدن مسافرت کرده و تمام سلول‏های بدخیم چه در محل اولیه تومور (مبدا) و چه در مناطق انتشار یافته (متاستاز) را نابود می ‏کنند.شیمی‏ درمانی می‏تواند به‏ تنهایی تزریق شود (داخل ورید به‏ صورت سرم) یا اینکه همراه با داروهای دیگر (مانند دارو های هدفمند مثل هرسپتین) قبل یا بعد از عمل جراحی، همراه با رادیوتراپی و یا بعد از آن انجام شود. بسته به نوع بیماری، بیمار یک یا چند دارو را دریافت می‏کند.